KURSY SPAWANIA

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz aktualnym stanem prawnym, kursy spawania prowadzone są na trzech poziomach kwalifikowania:

  • kurs podstawowy – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi,
  • kurs ponadpodstawowy etap I – spawanie blach spoinami czołowymi,
  • kurs ponadpodstawowy etap II – spawanie rur spoinami czołowymi.

Prowadzone przez nas kursy składają się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych, poprzedzonych instruktażem wstępnym. Czas trwania kursu uzależniony jest przede wszystkim od wyboru metody spawania. Programy szkolenia wraz z informacją nt ilości godzin zajęć teoretycznych i praktycznych przedstawiono poniżej.

Proszę wybrać interesującą Cię metodę spawania: